Update Juda-indexbestanden

 

U kan de updates van Juda- indexbestanden downloaden door het volgende te doen :

 

Klik één voor één met de muis op deze 2 bestanden en kies vervolgens “Dit bestand opslaan op schijf”. Sla de bestanden op in de JUDA\DATA-map van uw netwerkschijf (netwerkinstallaties) of in de JUDA\DATA-map van uw lokale schijf (single-user installaties). Op het ogenblik dat U deze bestanden opslaat, mag niemand het JUDA-programma opgestart hebben.

 

Juda v. 3.98.82           bestand indexen dd. :    30/05/2023

 

 

Te downloaden bestanden :

 

 

INDEXEN.DBF

INDEXEN.CDX

 

 

Na het downloaden van deze bestanden zijn de indexen in Juda aangepast.     

 

U kan de nieuwe indexcijfers ook echter manueel ingeven via :

 

- menu “Beheer parameters”

- keuze “Indexcijfers”

 

- “Toevoegen”.

 

U vult dan volgende indexcijfers in (Mei 2023) :

 

- Basis 1988 : gezondheidsindex zonder voortschrijdend gemiddelde :

- Basis 1988 : indexcijfer der consumptieprijzen :

- Basis 1996 : gezondheidsindex zonder voortschrijdend gemiddelde :

- Basis 1996 : indexcijfer der consumptieprijzen :

- Basis 2004 : gezondheidsindex zonder voortschrijdend gemiddelde :

- Basis 2004 : indexcijfer der consumptieprijzen :

- Basis 2013 : gezondheidsindex zonder voortschrijdend gemiddelde :

- Basis 2013 : indexcijfer der consumptieprijzen :

210,97

219,78

174,98

179,07

153,80

155,82

127,35

127,30

 

waarna U op “Opslaan” klikt.

 

Volledigheidshalve tonen we hier de indexcijfers van de voorbije maanden :

 

Indexcijfers

Consumptieprijzen

Gezondheidsindex

Mnd + jr

Januari 2022

Februari 2022

Maart 2022

April 2022

Mei 2022

Juni 2022

Juli 2022

Augustus 2022

September 2022

Oktober 2022

November 2022

December 2022

Januari 2023

Februari 2023

Maart 2023

April 2023

Mei 2023

1988

1996

2004

2013

204,28

166,44

144,82

118,32

205,57

167,50

145,74

119,07

206,64

168,37

146,50

119,69

207,34

168,93

146,99

120,09

208,92

170,22

148,12

121,01

210,70

171,67

149,38

122,04

212,45

173,09

150,61

123,05

214,17

174,50

151,84

124,05

216,23

176,18

153,29

125,24

221,35

180,35

156,93

128,21

220,85

179,95

156,57

127,92

220,51

179,66

156,33

127,72

220,72

179,83

156,48

127,84

219,18

178,58

155,39

126,95

220,42

179,59

156,27

127,67

218,95

178,40

155,23

126,82

219,78

179,07

155,82

127,30

1988

1996

2004

2013

195,83

162,42

142,76

118,21

196,70

163,15

143,40

118,74

197,22

163,57

143,78

119,05

198,11

164,32

144,43

119,59

199,21

165,22

145,23

120,25

200,48

166,28

146,16

121,02

202,69

168,11

147,76

122,35

204,89

169,94

149,37

123,68

206,94

171,84

150,87

124,92

211,91

175,76

154,49

127,92

211,12

175,10

153,91

127,44

211,86

175,72

154,45

127,89

212,04

175,87

154,59

128,00

210,16

174,31

153,21

126,86

211,71

175,60

154,34

127,80

209,89

174,09

153,02

126,70

210,97

174,98

153,80

127,35