Juda - softwarepakket voor advocaten

 

Door een intense samenwerking met 4 grote advocatenkantoren in Belgisch Limburg, kwam het nieuwe advocatenpakket Juda op de Belgische markt.

 

Omdat al deze advocaten reeds beschikten over een ruime ervaring in de informatica op hun kantoor, kregen zij ook een duidelijk inzicht in de tekortkomingen die hun huidige pakketten bevatten.

 

Juist met deze tekortkomingen is bij de ontwikkeling van Juda duidelijk rekening gehouden.

 

U ziet hieronder enkele schermen van Juda :

 

1. Het openingsscherm :

 

 

 

2. Het basisscherm :

 

 

 

3. Het dossier :

 

 

 

4. De basisgegevens van een partij :

 

 

 

5. De dossiergebonden gegevens van een partij :

 

 

 

6. De basisgegevens van een betrokkene :

 

 

 

7. De dossiergebonden gegevens van een betrokkene :

 

 

 

8. De basisgegevens van een rechtbank :

 

 

 

9. De dossiergebonden gegevens van een rechtbank :

 

 

 

10. De dossieragenda :

 

 

 

11. De prestaties in een dossier :

 

 

 

12. Het financieel overzicht in een dossier :

 

 

 

13. De kantoor- en procedureagenda :

 

 

 

14. De individuele agenda :

 

 

 

15. De TO DO-lijst :

 

 

 

16. De intrestberekening :

 

 

 

17. Het verzenden van emails :

 

 

 

18. De opgeslagen documenten in een dossier :

 

 

 

19. De opgeslagen documenten van een bepaalde dag :

 

 

 

20. De tijdsopname :

 

 

 

Juda bevat een overzichtelijk dossierbeheer, een uitgebreide agenda, een verregaande prestatieopvolging, een eenvoudige en degelijke boekhouding, intrestberekeningen en opvolging van indexeringen.

 

Uiteraard werd er ruim aandacht geschonken aan de tekstverwerking. Door een ver doorgedreven koppeling met Microsoft Word, beschikt de advocaat over de meest moderne tools om zijn/haar briefwisseling vlot en effectief te laten verlopen.

 

Alle verschillende onderdelen zijn aan elkaar gekoppeld. D.w.z. dat uit een agendapunt automatisch een registratie van de bijhorende prestatie kan volgen. Ook uit de tekstverwerking worden de prestaties geregistreerd, alsook de aanrekening van de kosten zoals b.v. dactylo.

 

Voor een vlot e-mail verkeer werd uiteraard gekozen voor een koppeling met Microsoft Outlook. Alle versies vanaf Outlook 97 worden ondersteund.

 

Wenst U meer inlichtingen of een vrijblijvende demonstratie, dan kan U deze aanvragen door in het keuzemenu op Inlichtingen te klikken.